24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Akcja "PUSZKA DLA GŁODNEGO BRZUSZKA"

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie dnia 4 października. Od tego dnia rozpoczęła się w naszej szkole akcja " Puszka dla głodnego brzuszka" i będzie  trwała cały miesiąc. Zgromadzona karma i koce zostaną przekazane do Malborskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "REKS". Potrzeby są ogromne, ponieważ każdego roku  stowarzyszenie przygarnia mnóstwo zwierząt zagubionych i porzuconych przez właścicieli.  Już akcja spotkała się z ogromnym odzewem. Okazało się, że uczniom nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt.
Akcja  charytatywna pomocy niechcianym zwierzętom jest jedną z najprostszych  w  jaką mogą włączyć się dzieci. Mogą mieć satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, że choć chwilowa poprawa warunków ma znaczenie.  Organizatorki akcji - nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej wyrażają radość,  że tak wielu uczniów odpowiedziało na apel i wzięło udział w akcji. Dziękują wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy włączyli się w akcję i pokazali dzieciom, że dzielenie się tym co mamy - to dobry nawyk.