24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

 

Harmonogram zajęć w czerwcu 2020 r.

W związku z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) przedłużony został do 28 czerwca 2020 r. okres:

 1. zawieszenia funkcjonowania szkół,
 2. prowadzenia przez szkoły kształcenia na odległość (nauczania zdalnego),
 3. prowadzenia przez szkoły zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla uczniów klas 1-3,
 4. organizowania przez szkoły konsultacji dla uczniów.

 

1.      Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3

Zajęcia będą miały formę zajęć świetlicowych z elementami dydaktyki. Objęci nimi będą uczniowie klas 1-3, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu. Zajęcia nie są obowiązkowe – nadal rodzice zachowują prawo do nieposyłania dzieci do szkoły. Dla uczniów pozostających w domu prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, stosowanych dotychczas.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • organizowaniu zajęć w grupach do 12 uczniów,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • przebywanie uczniów w jednej sali,
 • codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny 16.00 w sali 04.

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z oferty zajęć wychowawczo-opiekuńczych, muszą poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły (telefonicznie pod numerem 55 2722511 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@g1.malbork.pl).

 

2.      Konsultacje dla uczniów

Konsultacje dla uczniów będą miały charakter nieobowiązkowych zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Planujemy konsultacje dla wszystkich uczniów i nauczycieli. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników, odbywać się będą raz w tygodniu i trwać będą 1 godzinę lekcyjną.

Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • organizowaniu zajęć w grupach do 12 uczniów,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi
 • przebywanie uczniów w jednej sali,
 • codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

W celu zachowania rygoru sanitarnego konieczna jest taka organizacja zajęć, aby w szkole przebywała jednorazowo tylko jedna grupa uczniów nieprzekraczająca liczby 12 osób. W związku z powyższym udział w zajęciach będzie regulowany, to znaczy, że uczestnicy muszą zgłosić zamiar uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu za pomocą jego poczty elektronicznej (wykaz adresów poczty elektronicznej nauczycieli) lub dziennika elektronicznego. W wyjątkowych przypadkach uczniowie nieposiadający komputerów i telefonów komórkowych lub dostępu do Internetu mogą zgłosić zamiar swojego uczestnictwa w konsultacjach również telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkolnego na numer 55 2722511.

Harmonogram konsultacji*:

 

Poniedziałek (8.06)

Wtorek (9.06)

Środa (10.06)

Czwartek (11.06)

Piątek (12.06)

8.15-9.00

K. Szewczyńska-Mulcan (110)

S. Kempa (205)

K. Walczak (110)

Boże Ciało

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9.00-9.45

E. Opałka (302)

I. Cedler-Wilkocka (206)

A. Puchalska (108)

9.45-10.30

M. Żołądecka (206)

E. Zimbał (210)

K. Sawirska (208)

10.30-11.15

M. Stacharska (212)

P. Zimbał (110)

M. Tyborska (205)

11.15-12.00

A. Gucwa (201)

R. Szczuchniak (201)

I. Wojciechowska (204)

12.00-12.45

 

K. Kempa (204)

M. Polkowski (201)

12.45-13.30

 

P. Poznański (203)

J. Chlebowski (203)

 

 

Poniedziałek (15.06)

Wtorek (16.06)

Środa (17.06)

Czwartek (18.06)

Piątek (19.06)

8.15-9.00

K. Szewczyńska-Mulcan (110)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

E. Serzysko (108)

9.00-9.45

E. Opałka (302)

E. Blekicka (05)

9.45-10.30

M. Żołądecka (206)

A. Wilczewska (010)

10.30-11.15

M. Stacharska (212)

K. Borowska (08)

11.15-12.00

A. Gucwa (201)

M. Wielgosz (105)

12.00-12.45

 

D. Grochecka (104)

 

 

Poniedziałek (22.06)

Wtorek (23.06)

Środa (24.06)

Czwartek (25.06)

Piątek (26.06)

8.15-9.00

K. Szewczyńska-Mulcan (110)

S. Kempa (205)

K. Walczak (110)

E. Serzysko (108)

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

odbiór świadectw

9.00-9.45

E. Opałka (302)

I. Cedler-Wilkocka (206)

A. Gucwa (201)

E. Blekicka (05)

9.45-10.30

M. Żołądecka (206)

M. Stacharska (212)

A. Puchalska (108)

A. Wilczewska (010)

10.30-11.15

R. Szczuchniak (201)

E. Zimbał (210)

K. Sawirska (208)

K. Borowska (08)

11.15-12.00

M. Polkowski (205)

P. Zimbał (110)

M. Tyborska (205)

M. Wielgosz (105)

12.00-12.45

J. Chlebowski (203)

K. Kempa (204)

I. Wojciechowska (204)

D. Grochecka (104)

12.45-13.30

P. Poznański (204)

 

 

 

*Harmonogram konsultacji może ulec zmianie

 

3.      Odbiór świadectw (zakończenie roku szkolnego)

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w szkole nie odbędzie się uroczystość zakończenie roku szkolnego.

W piątek 26 czerwca 2020 r. wydane zostaną uczniom (rodzicom i opiekunom uczniów) świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.

Odbiór świadectw przez uczniów poszczególnych klas zorganizowany został w różnych godzinach:

 

Piątek (26.06)

9.00

Klasa 1

9.30

Klasa 2

10.00

Klasa 3

10.30

Klasa 5

11.00

Klasa 6

11.30

Klasa 7

12.00

Klasa 8

 

Odbiór świadectw odbędzie się z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • uczniowie poszczególnych klas przychodzą na wyznaczoną godzinę,
 • uczniowie odbierający świadectwa muszą być zdrowi,
 • odbiór świadectw przez uczniów odbędzie się na boisku szkolnym (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiór nastąpi w budynku szkoły),
 • świadectwa, dyplomy i podziękowania przekaże uczniom wychowawca oddziału,
 • konieczne jest zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • po odebraniu świadectw uczniowie powinni rozejść się do domu i nie tworzyć grup.

 

 

Z poważaniem

Sławomir Kempa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku