24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Malbork, 20 maja 2020 r.

Szanowni Państwo

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że w najbliższym czasie przywrócone zostaną w szkole niektóre zajęcia dla uczniów.

Mając na uwadze potrzeby rodziców i uczniów, apelujemy jednocześnie o pozostawienie w domu wszystkich dzieci, które mają zapewnioną opiekę. Obecna sytuacja epidemiczna na terenie powiatu malborskiego jest niepokojąca

Źródło: Komunikaty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku

Zgodnie z ministerialnym kalendarzem zajęcia przywracane będą etapami w następującej kolejności:

 

1.      Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 (od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.)

Zajęcia będą miały formę zajęć świetlicowych z elementami dydaktyki. Objęci nimi będą uczniowie klas 1-3, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu. Zajęcia nie są obowiązkowe – nadal rodzice zachowują prawo do nieposyłania dzieci do szkoły. Dla uczniów pozostających w domu prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, stosowanych dotychczas.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • organizowaniu zajęć w grupach do 12 uczniów,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • przebywanie uczniów w jednej sali,
 • codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny 16.00 w sali 04.

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z oferty zajęć wychowawczo-opiekuńczych, muszą poinformować o tym fakcie sekretariat szkoły (telefonicznie pod numerem 55 2722511 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@g1.malbork.pl), przesyłając skan zgłoszenia dziecka (druk zgołoszenia).

 

2.      Konsultacje dla uczniów klasy 8 (od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.)

Konsultacje dla uczniów klas 8 będą miały charakter nieobowiązkowych zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty (16-18 czerwca). W związku z powyższym planujemy zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników, odbywać się będą raz w tygodniu i trwać będą 1 godzinę lekcyjną.

Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, czyli:

 • organizowaniu zajęć w grupach do 12 uczniów,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • przebywanie uczniów w jednej sali,
 • codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

W celu zachowania rygoru sanitarnego konieczna jest taka organizacja zajęć, aby w szkole przebywała jednorazowo tylko jedna grupa uczniów nieprzekraczająca liczby 12 osób. W związku z powyższym udział w zajęciach będzie regulowany, to znaczy, że uczniowie muszą zgłosić zamiar uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu za pomocą jego poczty elektronicznej (wykaz adresów poczty elektronicznej nauczycieli) lub dziennika elektronicznego. W wyjątkowych przypadkach uczniowie nieposiadający komputerów i telefonów komórkowych lub dostępu do Internetu mogą zgłosić zamiar swojego uczestnictwa w konsultacjach również telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkolnego na numer 55 2722511.

Harmonogram konsultacji*:

 

poniedziałek

wtorek

9.00-9.45

8a język angielski K. Szewczyńska-Mulcan 106)

8b gr.1 matematyka E. Opałka sala (304)

9.45-10.30

8a matematyka E. Opałka sala (106)

8b język angielski gr.1 K. Szewczyńska-Mulcan (304)

8b język angielski gr.2 A. Gucwa (201)

10.30-11.15

8a język polski M. Żołądecka sala (106)

8b język polski M. Stacharska sala (304)

11.15-12.00

 

8b gr.2 matematyka E. Opałka sala (304)

*Harmonogram konsultacji może ulec zmianie

 

3.      Konsultacje dla uczniów klas 5-8 (od 1 do 7 czerwca 2020 r.)

Konsultacje dla uczniów klas 5-8 będą miały charakter nieobowiązkowych zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Planujemy konsultacje dla wszystkich uczniów i nauczycieli. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników, odbywać się będą raz w tygodniu i trwać będą 1 godzinę lekcyjną.

Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego, tj.:

 • organizowaniu zajęć w grupach do 12 uczniów,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach muszą być zdrowi (możliwe jest mierzenie temperatury uczniom wchodzącym do szkoły)
 • przebywanie uczniów w jednej sali,
 • codzienna dezynfekcja przedmiotów znajdujących się w sali,
 • zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,
 • regularne mycie i stosowanie dezynfekcji dłoni przez wszystkie osoby przebywające w szkole,
 • utrzymanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami ucznia.

Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie naszej szkoły.

W celu zachowania rygoru sanitarnego konieczna jest taka organizacja zajęć, aby w szkole przebywała jednorazowo tylko jedna grupa uczniów nieprzekraczająca liczby 12 osób. W związku z powyższym udział w zajęciach będzie regulowany, to znaczy, że uczestnicy muszą zgłosić zamiar uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi prowadzącemu za pomocą jego poczty elektronicznej (wykaz adresów poczty elektronicznej nauczycieli) lub dziennika elektronicznego. W wyjątkowych przypadkach uczniowie nieposiadający komputerów i telefonów komórkowych lub dostępu do Internetu mogą zgłosić zamiar swojego uczestnictwa w konsultacjach również telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkolnego na numer 55 2722511.

Harmonogram konsultacji*:

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.15-9.00

K. Szewczyńska-Mulcan (110)

E. Opałka (302)

S. Kempa (205)

K. Walczak (110)

E. Serzysko (108)

9.00-9.45

 

 

I. Cedler-Wilkocka (206)

A. Gucwa (201)

E. Blekicka (05)

9.45-10.30

 

 

M. Stacharska (212)

A. Puchalska (108)

A. Wilczewska (010)

10.30-11.15

 

 

E. Zimbał (210)

K. Sawirska (208)

K. Borowska (08)

11.15-12.00

M. Żołądecka (206)

 

P. Zimbał (110)

M. Tyborska (205)

M. Wielgosz (105)

12.00-12.45

 

 

K. Kempa (204)

I. Wojciechowska (204)

D. Grochecka (104)

12.45-13.30

 

 

R. Szczuchniak (201)

M. Polkowski (206)

P. Poznański (203)

13.30.14.15

 

 

 

J. Chlebowski (203)

 

*Harmonogram konsultacji może ulec zmianie

Z poważaniem

Sławomir Kempa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku