24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Godziny pracy stołówki szkolnej:

Poniedziałek  1110-1400
Wtorek  1110-1400
Sroda  1110-1400
Czwartek  1110-1400
Piatek  1110-1400

 

Uczniowie w trakcie lekcji na zjdzenie obiadu mają do dyspozycji trzy przerwy śródlekcyjne:

1110-1130 klasy 1 (w trakcie 4 lekcji)

1130-1150 przerwa zarezerwowana dla uczniów klas 2-3.

1235-1255 przerwa zarezerwowana dla uczniów klas 4,6 i 7

1340-1350 przerwa zarezerwowana dla uczniów klas 8

Cena jednego obiadu wynosi 5.00 zł

Planujemy rozpoczęcie wydawania obiadów od dnia 7 września 2020 roku.


W związku z pandemią koronawirusa d roku szkolnego 2020/2021 mozliwe jest realizowanie przez rodziców opłat za obiady bezpośrednio na rachunek bankowy.

 

  1. Zgłoszenia dziecka na obiady dokonuje rodzic do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów (np. zgłoszenie dziecka na obiady w październiku rodzic dokonuje do końca września).
  2. Zgłoszenie należy przesłać do pani Mirosławy Zamkowskiej, pełniącej funkcję kierownika gospodarczego szkoły, za pomocą poczty elektronicznej na adres m.zamkowska@g1.malbork.pl lub telefonicznie pod numerem 55 2722511 (preferowany jest mail). W informacji należy podać:
  • imię i nazwisko zgłaszanego dziecka
  • dni korzystania przez dziecko ze stołówki (np. cały miesiąc, wtorki, środy i czwartki)
  • liczbę zamówionych obiadów w miesiącu
  1. Opłaty za obiady wnosi rodzic najpóźniej do pierwszego dnia miesiąca na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:

Kasyno Policyjne Bożena Muzalewska, ul. Gen. de Gaulle’a 3,

Bank Spółdzielczy Malbork 85 8303 0006 0000 0008 0666 0001

Tytułem: SP1, imię i nazwisko dziecka, okres żywienia (np. SP1, Jan Nowak, wrzesień 2020)

  1. W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić do sekretariatu (pani Mirosławie Zamkowskiej) ten fakt najpóźniej do godziny 9.00. Umożliwi to anulowanie zamówionego obiadu i zwrot rodzicom nadpłaconej kwoty. Po tym terminie będzie to już niemożliwe, ponieważ kuchnia przygotuje już obiad dla dziecka.
  2. Nadpłacona kwota za niewykorzystane obiady podlega zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym (zostaje pomniejszona suma do zapłaty za następny miesiąc).

Wszelkie korekty muszą być zgłoszone pani Mirosławie Zamkowskiej.

  1. Wszystkie nietypowe kwestie należy konsultować z panią Mirosławą Zamkowską pod wskazany w pkt.2 adres mailowy lub telefon.