24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Szanowni Państwo

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku zaprasza do składania zgłoszeń i wniosków kandydatów do klas pierwszych ośmioletniej szkoły podstawowej.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do szkół podstawowych chciałbym przekazać Państwu szereg informacji związanych z Szkoła Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku oraz naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

W nowym roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzenie dwóch nowych oddziałów klas pierwszych. W szkole pobierać naukę będą również dzieci we wszystkich klasach typowych dla szkoły podstawowej. Wszystkie odziały klas 1-3 pracują w systemie jednozmianowym tzn., że dzieci uczestniczą w zajęciach od godziny 8.00.

W szkole funkcjonuje świetlica, przeznaczona dla uczniów młodszych, których rodzice są czynni zawodowo, pracująca w godzinach 6.30-16.30.

Szkoła dysponuje stołówką szkolną, w której wydawane są obiady dla dzieci. Koszt obiadu dla ucznia wynosi obecnie 5 zł.

Opieka medyczna nad uczniami realizowana jest w oparciu o gabinet pielęgniarki szkolnej.

Uczniowie i ich rodzice mogą skorzystać z usług pedagoga szkolnego oraz psychologa i logopedy, zatrudnionych w szkole.

Szkoła dysponuje dobrą bazą materialną: laboratorium chemicznym, laboratorium fizycznym, salą komputerową, biblioteką szkolną (liczącą prawie 20 tys. woluminów), dwiema salami gimnastycznymi oraz siłownią plenerową.

Wszystkie pomieszczenia szkolne - sale lekcyjne, toalety oraz świetlica - dostosowane zostały do potrzeb dzieci młodszych. Zakupione zostało również nowoczesne wyposażenie do nauczania wczesnoszkolnego oraz zajęć świetlicowych.

We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski (główny język obcy). Od klasy siódmej dodatkowo, do wyboru przez uczniów, nauczany jest jeszcze język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski (drugi język obcy). Wszystkie języki nauczane są w podziale na grupy według stopnia zaawansowania. Grupy liczą nie więcej niż 10-15 osób.

W szkole od kilku już lat z powodzeniem funkcjonuje dziennik elektroniczny, który umożliwia rodzicom śledzenie na bieżąco postępów edukacyjnych ich dzieci. Korzystanie z tej aplikacji jest dla wszystkich użytkowników – rodziców i uczniów – bezpłatne, wymaga jedynie posiadanie adresu poczty elektronicznej.

Wszyscy uczniowie otrzymają podręczniki szkolne oraz inne materiały edukacyjne za darmo. Dystrybucją książek zajmuje się biblioteka szkolna.

Jednocześnie zapraszam Państwa na dzień otwarty dla rodziców i kandydatów do klasy pierwszej, który będzie miał miejsce w sobotę 14 marca 2020 r. w godzinach 900-1200.

 

Wszelkie informacje o szkole, w tym dotyczące rekrutacji, możecie Państwo odnaleźć na naszej stronie internetowej http://www.g1.malbork.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pisemnie na adres sekretariat@g1.malbork.pl lub telefonicznie pod numer 55 272-25-11.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w kontaktach indywidualnych.

Sekretariat czyny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1600.

W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły proszę o przekazanie stosownej informacji gdzie dziecko spełniać będzie obowiązek szkolny.

 

Z wyrazami szacunku

Sławomir Kempa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku